Jih

Skotsko » Jih

Jižní Skotsko - úvod

Je to oblast rozprostírající se od hranic Anglie ke spojnici mezi městy Edinburgh a Glasgow. Je hornatá, a proto si vysloužila název Uplands (Vysočina) či lépe Southern Uplands (Jihoskotská vrchovina). Je to zbytek velkého horského pásma kaledonského vrásnění. Je složena z usazenin doby devonské a silurské. Vrcholky dosahují jen něco málo přes 800 m. Na východě řeka Tweed odděluje Cheviotské vrchy. Krajina je velmi různorodá. Na jihu dosahují hory výšky 800 m, na východě jen 600 m. Úzká a široká údolí se střídají s močály a poli, na nichž se pěstuje oves, ječmen a pšenice. Velké plochy jsou ponechány pro pastviny. Nerostné bohatství (ropa, černé uhlí, rašelina) bylo základem pro budování průmyslu. ...více »

Edinburgh

Hlavní město středověkého skotského království Edinburgh je nejlákavější město v severní Evropě. S hradem na vrcholku hory, který shlíží do hloubek prázdných jezer, směrem k sídlu krále Artuše, vytváří město Edinburgh působivou atmosféru. Přesto, že centrum Edinburghu je autonomní, právní, církevní a administrativní sféra, je druhé největší skotské město také místem, kde každé ráno chodí mlékař od domu k domu a stěží otevřete mapu, aniž by vám byla hned nabídnuta pomoc. Kolem impozantního hradu se v Edinburghu klikatí dlážděné uličky a domy z 18. st. jsou obklopeny parky a železnými ploty a kultura se prolíná městskou směsicí muzeí, galerií a hostinců. ...více »

Glasgow

Třetí největší město ve Spojeném království, rozložené na břehu řeky Clyde, průmyslové středisko Skotska. Glasgow, největší město Skotska a čtvrtý největší britský přístav, leží na řece Clyde, 35 km nad jejím ústím do moře. Je střediskem rozsáhlé oblasti s průmyslem hutním, strojírenským, chemickým, textilním, stavbou lodí. V západním sousedství Glasgowa je Paisley, důležitý železniční uzel s velkým průmyslem vlnařským, výrobou příze a nití. ...více »

Gretna-Green

V čem je Gretna Green lákavá?

V touze mnoha lidí po romantickém dobrodružství. Historky utečenců a jejich drama kolem kovadliny v ne tak dávné době, jsou stále živé. Konalo se zde mnoho sňatků, protože páry bez svolení rodičů zde mohly být oddány v 16ti l., v Anglii až v 21ti l.. Anglické zákonodárství se snažilo skotské ovlivnit ve smyslu zvýšení věkové hranice pro sňatek, ale marně. Je zajímavé, že v Anglii teprve v r. 1970 byl povolený věk ke sňatku snížen na 18 let. ...více »

Zajímavé odkazy: Dovolená v Chorvatsku