Glasgow

Skotsko » Jih » Glasgow

Třetí největší město ve Spojeném království, rozložené na břehu řeky Clyde, průmyslové středisko Skotska. Glasgow, největší město Skotska a čtvrtý největší britský přístav, leží na řece Clyde, 35 km nad jejím ústím do moře. Je střediskem rozsáhlé oblasti s průmyslem hutním, strojírenským, chemickým, textilním, stavbou lodí. V západním sousedství Glasgowa je Paisley, důležitý železniční uzel s velkým průmyslem vlnařským, výrobou příze a nití.

V r. 561 bylo založeno biskupství. V 15. st. proslulo město kulturně; v r. 1451 byla zde založena mj. druhá skotská univerzita (1410 St. Andrews, 1583 Edinburgh). V r. 1611 byl vyhlášen královskou pev-ností. V době reformace se občané rozdělili do dvou táborů, což vedlo k velkým nepokojům. V 18. st. proslul hlavně obchodem, ne-boť se sem soustřeďoval dovoz tabáku z americké Virginie. Začaly se tu stavět i lodě. Když v r. 1769 zde zkonstruoval James Watt par-ní stroj, nastal rozvoj průmyslu. Byly upraveny břehy řeky, aby vel-ké lodi mohly vplouvat až do města, v r. 1812 byl postaven první kolový parník Comet. Loděnice se rychle dostávala na přední místo na světě; byla vysoce prosperujícím podnikem, kde se budovaly největší lodě (byl tu postaven i poslední velký transatlantský parník Queen Elizabeth).

I přes průmyslové zaměření však se ve městě zachovala řada histo-rických památek. Mezi nimi na prvním místě je katedrála (1), Ca-thedral of St. Mungo, považovaná za nejkrásnější gotickou stavbu ve Skotsku. Byla stavěna v l. 1197 - 1480. Nejstarší částí je krypta, chór a věž, pocházející z doby kolem r. 1258. Ze 13. st. je hlavní loď, příčná loď a kaple Panny Marie (Lady Chapel) jsou z 15. st.. U katedrály je největší zdejší historický hřbitov, na němž byla po-hřbena řada slavných lidí (od r. 1825 také reformátor John Knox).

V Glasgowě bylo letos (1994) v dubnu otevřeno Muzeum všech ná-boženství a s nimi souvisejícího umění - první muzeum svého druhu na světě. Jsou v něm vystaveny církevní umělecké předměty ne-smírné hodnoty, z nichž k nejstarším patří maska egyptské mumie z r. 500 př.Kr. a k nejmladším obraz Salvatora Daliho v Domeneh Christ od St. John of Cross z r. 1951. Součástí expozice je zen-buddhistická japonská zahrada. Muzeum nese jméno sv. Munga, křesťanského světce, který v r. 543 založil Glasgow, a ocitá se v blízkosti katedrály zasvěcené témuž světci. Budova, v níž se nalé-zá, byla pro tento účel speciálně postavena nákladem 6 mil. Ł. Má denně otevřeno a vstup je volný.

Středem města je náměstí sv. Jiří (2), Geogre Square se sochami dvanácti významných osobností, jež se vepsaly do dějin (královna Viktorie, Walter Scott, Robert Burns a další). Na náměstí a v přilehlých ulicích je řada cenných domů.

Z dalších památek upoutá především Merchants'House (na hlavním náměstí) z r. 1874, nejstarší obchodní komora a průmyslové středis-ko v Británii, založené r. 1605, dále Kibble Palace z r. 1873 (u botanické zahrady). Tolbooth Steeple (3) na rohu ulic Tron Gate a High Street - věž radnice z r. 1626, mající 7 pater. U katedrály je nejstarší dům ve Skotsku - Provand's Lordship (4), postavený v r. 1471 pro nemocnici; je tu muzeum nábytku.

Z muzeí vyzvedněme Old Glasgoe Museum, umístěné v budově r. 1898, nazývané někdy také Peo.

Zajímavé odkazy: Dovolená v Chorvatsku