Sever

Skotsko » Sever

Oblast je oddělena od střední tektonickým pruhem, v němž jsou největší jezera ve Skotsku - od Loch Ness až po Loch Linnhe; je vlastně fjordem. Je to oblast, kde dosud probíhají tektonické posuny, a proto jsou zde častá malá zemětřesení. Země je velmi hornatá, se členitým západním pobřežím. Přírodní bohatství počívá v zásobách rašeliny. Průmysl je málo rozvinutý a je soustředěn pouze do několika větších měst (Wick, Fort William); je tu zpracování ryb a textilní výroba. Není zde rozvinuto ani zemědělství a většina využitelné půdy slouží jako pastviny.

Je zde řada historicky zajímavých míst.

Při jižní hranici je to především Kaledonský průplav, vybudovaný v l. 1803 - 1823, který umožňuje spojení západního a východního pobřeží, aniž by bylo třeba objíždět severní břehy Skotska. Tato technická zajímavost využila jezer, takže samotná plavba kanálu je pouhá třetina z celkové délky.

Pěkný hrad ze 12. st. je u Urquhart Glenu a z historického hlediska je zajímavé i město Inverness, které bylo ve starověku hlavním městem Piktů; dnes je známé dudáckými soutěžemi. Zajímavý je Dornoch, s katedrálou ze 13. st., dále Gospie s kostelem a hradem, v němž je pěkná galerie.

Turista, přijíždějící do této oblasti, je však především uchvácen horami a spoustou malebných jezer.

V oblasti je hodně velkých hradů a zámků (Dunstaffnage Castle - se třemi mohutnými věžemi a hradbami širokými přes 3 m, Dunollie Castle, Stalker Castle, Carnassarie Castle ze 16. st., zámek Duart, hrad Blair, Glamis Castle, považovaný za nejkrásnější hrad ve Skotsku, Balmoral, královská rezidence. Jsou tu historicky cenné kostely a kláštery; kostel Kilneuair ze 14. st., kde podle pověsti sídlí straši-dla, Inisbail s cisterciáckým klášterem, ostrov Iona, odtud se šířilo křesťanství, kde stál jeden z prvních klášterů v zemi, dále katedrála v Dunkeldu, považovaná za nejstarší ve Skotsku, kostel v Perthu, kde promlouval v r. 1559 J. Knox proti církevním obrazům, kostel v Arbroath ze 12. - 13. st., jehož okna sloužila jako maják (za nepříznivého počasí v nich byla rozsvěcována světla), kostel v Braemaru. Jsou zde však i místa, která inspirovala k hudebním dílům (jeskyně Fingal's Cave, kde sídlil keltský národní hrdina Fingal, má údajně tak dokonalou ozvěnu, že se jí dal inspirovat F. Mendelssohn-Bartholdy), i místa mající vztah k dějinám; např. hřbitov Saint Orads Cementery, kde bylo pochováno více skotských králů a kde byl pohřben i Macbeth; je tu též kříž Mc Lean's, 3,5 m vysoký.

Ostrov Skye

Isle of Skye je zaslouženě nejnavštěvovanějším místem Hebrid.

Ostrov Skye je 80 km dlouhý a 6,5 km široký (117 000 obyvatel). I přesto, že zde velmi často prší, přitahuje návštěvníky, a to přírodou (hory, hluboká malebná údolí, vodopády, soutěsky). Pobřeží je skalnaté, v zátokách jsou písečné nebo oblázkové pláže. Turisticky jsou velmi přitažlivá jezera Loch Scavaig a Loch Slapin, obdobně jako vrch Blaven (927 m). Pohoří Cuilins je dokonce považováno za nejmalebnější v Británii. Zajímavé jsou čedičové sloupy zvané Tři dívky (MacLeod's Maidens), při silnici do Broadfordu. ...více »

Inverness

Hlavní město Highlandu od dob starých Piktů; dnes je známé dudáckými soutěžemi. Je největším turistickým lákadlem a dopravním uzlem Highlands.

Inverness je chudý na atrakce, ale malé moderní Inverness Museum and Art Gallery v hradu Wynd stojí za vidění - historie vysočiny od doby kamenné, klany, součásti oděvů - kožené váčky připoutané k opaskům skotských horalů, schránky na střelný prach, široké meče. ...více »

Hebridy

Při severozápadním pobřeží Skotska leží asi 500 skalnatých, chladných ostrovů, Vnější (3 050 km2) a Vnitřní Hebridy (4 500 km2), neustále bičované mořským příbojem. Rybolov, chov ovcí a domácí tkalcovství dávají obživu asi 6 000 obyvatel. ...více »

Zajímavé odkazy: Dovolená v Chorvatsku