Gretna-Green

Skotsko » Jih » Gretna Green

V čem je Gretna Green lákavá?

V touze mnoha lidí po romantickém dobrodružství. Historky utečenců a jejich drama kolem kovadliny v ne tak dávné době, jsou stále živé. Konalo se zde mnoho sňatků, protože páry bez svolení rodičů zde mohly být oddány v 16ti l., v Anglii až v 21ti l.. Anglické zákonodárství se snažilo skotské ovlivnit ve smyslu zvýšení věkové hranice pro sňatek, ale marně. Je zajímavé, že v Anglii teprve v r. 1970 byl povolený věk ke sňatku snížen na 18 let.

První nával párů, které chtěly uzavřít manželství byl v r. 1750. O 23 let později lord Hardwick prohlásil, že sňatky jsou nezákonné, protože zdejší kněz uzavíral manželství poblíž londýnského vězení, odkud byl vykázán. Přesunul se do Gretna Green. Zde mohl díky skotským zákonům rozvinout svou živnost. Skotské zákony dovolo-valy každému občanu uzavřít manželství, pokud byl svobodný a měl dva svědky.

Gretna Green leží na hlavní silnici z Anglie do Skotska a kněz měl dobré výdělky, hlásilo se mu mnoho zamilovaných. Často byly svatby pronásledované.

Dům - kovárna, byla postavena v r. 1712 a byla centrem obce. Sňatky byly prováděny pod kovadlinou ve staré kovárně. Poptávka po sňatcích stoupala a začala je provádět celá řada vesničanů. Byla založena hospoda Blacksmith Inn. Většina „knězů“ zavedla registry sňatků, některé zápisy ještě existují. Má se za to, že nejstarší doklad o uzavření sňatku je datován 11. 6. 1772. Knězi pomáhal voják Gordon, byl známý jako „kovář“, ten často zajišťoval svědky, pro-tože hodně párů pospíchalo. Páry byly pronásledovány často rodiči, kteří nechtěli dát požehnání. Je spousta historek o dramatickém pro-následování v romantických novelách i v novinách.

Obchod kvetl do r. 1830. Tehdy byla postavena nová silnice, která minula Gretnu Green. Tím ubylo svateb, ale obchod kvetl asi 1 míli odtud na hranicích Skotska a Anglie. V následujících l. tam bylo uzavřeno asi 10 tisíc sňatků a John Murrey tam postavil dnešní Gretna Chase Hotel na anglické straně Sark Bridge, částečně z peněz ze svateb. Používal hotel, aby sňatkuchtivým párům poskytl přenocování před tím, než je příští ráno převedl a podle skotských zákonů oddal. Za to vybíral stanovenou cenu. Tomuto podnikání učinil přítrž v r. 1856 zákon lordy Bronghama. Páry musely žít 21 dnů před svatbou ve Skotsku.

Druhý nával nastal začátkem tohoto st., když se začaly vyprávět slavné historky a Gretna Green se stala romantickou atrakcí. Pradě-deček dnešního majitele znovu obnovil přitažlivost staré kovárny a v krátké době se hrnuly páry na svatby. Uzavírání sňatků se stalo pra-vou turistickou atrakcí. Turisté přijížděli vlakem a přijal je farář ko-várny. V r. 1914 byla kovárna světovou atrakcí. V r. 1960 ji navští-vil král Jiří V. a královna Mary. S rozvojem automobilové dopravy se stala Gretna Green dobře dostupnou. V té době oddával Richard Renison, pravděpodobně ten nejslavnější „farář“. Oddal 5 147 párů pod kovadlinou. Mohl vykládat mnoho historek. Když přišel v r. 1931 na Nový rok z jednoho pohřbu domů, stálo před jeho dveřmi 8 párů. Když se ho jednou ptali, jaká je jeho pracovní doba, odpově-děl: „Taková jako doktora“.

V r. 1940 vydal parlament na nátlak církve zákon, že tyto kovadli-nové sňatky jsou ilegální. Šest měsíců předtím koupil Gretna Green pan Mackintosh za 2 500 liber. Zatímco mnoho svateb se konalo v domě, zařídil kovárnu ve stájích. Ti, kteří si mysleli, že ilegalita ko-vadlinových svateb je konec blahobytu obce, se mýlili. V době 2. sv. války bylo klidno, okna se zatemňovala, nekonaly se sem žádné ces-ty, ale po válce kovárna opět vzkvétala. Navštívil ji král Husain, sul-tán Mus, ministr Austrálie. Ještě v r. 1966 se tam konalo 521 svateb. V té době si pan Houston, který obhospodařoval okolí a je majite-lem návštěvnického centra, myslel, že obilí nezničila bouře, ale pá-ry, které neměly kde pobývat. Ještě v 80. letech 20. st. se sem uchý-lilo 1 000 párů za rok. Většina těchto párů jde podle tradice do ko-várny, aby tam byly oddány, ale předtím měly svatbu na radnici. Dnes Gretna Green navštíví asi 300 000 turistů. Je to prý nejmilejší turistická atrakce Skotska. Místo je spojeno s romantickými i hrůznými historkami svateb.

V místě se stýká pět silnic, kovárna je na horním konci obce. Je zde původní kovadlina, muzeum kočárů a obchod se suvenýry.

Obchod založený v r. 1934 - je to nejoblíbenější obchod s oděvy a suvenýry. Prodávají se pletené oděvy z ovčí vlny, módní pletené oděvy, tradiční kostkované skotské sukně (tartany), kalhoty, krava-ty, klobouky, deky, šály, dětské oděvy. Je zde samoobslužná restau-race a bar se 300 místy. K turistickému centru bylo nedávno připo-jeno centrum umění, postavené v tradičním stylu. Je v něm galerie umění a hrnčířská dílna.

Při sňatku se dodržuje tradiční ceremonie nad kovadlinou. Mnoho párů, které už byly oddány na radnici, si zde opakuje manželský slib nad kovadlinou.

Stará kovárna má mezinárodní pověst a je často ukazována v zahraničních televizích, píše se o ní v tisku. Majitel pan Houston našel článek i v německém vydání Playboye. Napodobeniny kovár-ny byly na výstavě ve 30. l. v Olympii a na výstavě Garden Show v r. 1980 v Glasgowě. V r. 1973 byla kovadlina vysoko pojištěna, když se s ní vydali na cestu do německého Dortmundu.

Únos v kovárně

Na začátku 60 let byl „farář“ pak Renison a slavná kovadlina stu-denty v Hullu uneseny. Přepadení kovárny, byla to studentská legra-ce v rámci výroční slavnosti. Knězi bylo tehdy 70 let a nosili ho na ramenou v Hullu a on pak oddával páry na plese. Potom musel maji-tel zaplatit výkupné a farář a kovadlina se vrátili do Gretna Green.

Sňatky stejného pohlaví

Stará kovárna dostává mnoho dopisů a některé zajímavé jsou v muzeu vystaveny. Jeden dopis, který mohli těžko zodpovědět zní:

Vážení pánové, slyšel jsem, že v Gretna Green mohou uzavřít sňa-tek dva lidé stejného pohlaví. Chtěl bych vědět, jak dlouho se musí žít ve Velké Británii, než se může u vás uzavřít sňatek a jak je to s publicitou v tomto případě. Dalších informací o sňatcích osob stej-ného pohlaví si budeme vážit. Očekávám seriózní odpověď.

Tento dopis byl adresován na starostu v Gretna Green a přišel z Německa.

Sbírka zvláštních kočárů

V muzeu kočárů si mohou lidé přečíst záznamy o zajímavých svat-bách a o jejich účastnících. Kočáry pocházejí z 19. st. a mnohé jsou postaveny podle těch, kterými lidé přijeli k sňatku. Ke sbírce patří nádherný kočár krále Viléma a královny Adelaide, kterým jezdili při státních svátcích. Je zde vystaven od 1. sv. války spolu s poštovním kočárem. Tento kočár jezdil pravidelně na trase mezi Seen a hranicí a uvezl 16 cestujících na střeše a 4 uvnitř, kočí měl červený kabát. Dále jsou zde vidět staré zemědělské stroje, které byly taženy koňmi a mnoho fotografií.

Telegram - aby zabránili sňatku

Sňatek se nesmí konat. Ženich je bývalý vězeň. Matka dívky padá do bezvědomí.

Gretna Green

Mladý muži, pojďte sem, budete se ženit. Která mladá žena se vám líbí? Toto bude tatínek, a toto maminka.

Jsou všichni šťastní? Ano. Co si myslíte o Skotsku? Hezké. Učíte se velmi rychle.

Je vám oběma přes 16 let? Otče, je dceři přes 16 let?

Důvodem, proč Gretna Green začala pracovat bylo, že dole na jihu, na jméno si teď nemohu vzpomenout, museli čekat do 21 let.

Jak se jmenuje ta země tam dole? ..

Lidé museli kousek za hranice a obvykle byli pronásledováni plaka-jící matkou a rozzuřeným otcem.

Kovář dával malou kovadlinku nevěstě jako symbol svatby zde a mladý muž, aby byl silný, dostal pilulku. Tatínek dostane také pi-lulku?

Mladý muži, jste svobodný a hodláte se ženit? Ano.

Jste silný a vše v hlavě máte v pořádku?

Slibujete, že budete milý, hodný a stále milující tuto mladou ženu?

Mladá lady, slibujete, že budete hodná, dobrá a stále milující tohoto mladého muže?

Ještě jednu pilulku?!

Zde je prstýnek, trochu velký - bouchnutí do kovadliny. Nemusíte se ničeho bát, ale poteče krev. Zde je symbolem spojení kladivo a kovadlina ze stejného kovu.

Máte ve mně důvěru? Berete si ženu jako manželku? Berete si muže jako manžela?

Opakujete po mě skotsky oba najednou: .....

Zajímavé odkazy: Dovolená v Chorvatsku