Obecné informace

Skotsko » Informace
Skotské sukně
Skotské sukně

Skotsko, spojené s Anglií v r. 1707, si stále zachovává svoji identitu. Jeho školy, kostely a soudní systém je z veliké části umístěn ve starém hlavním městě Edinburghu. Dokonce jeho měna je těžko směnitelná za mořem - zobrazuje skotské kameje a krajinu, místo anglické. Výrazné slavné skotské dědictví kiltu, skotských klanů a dud je opravdovější, než romantismus Sir Waltera Scotta. Po potlačení highlandské kultury v 18. st. „objevila“ romantická Británie ušlechtilého, gaelsky mluvícího Highlandera, jako atraktivní alternativu k svému vlastnímu, často neušlechtilému, průmyslovému produktu. Tento objev nicméně nevedl k návratu Highlanderů do klanů; kopce a údolí zůstávají pustou divočinou, kterou vidíte dodnes.

Tyto divočiny jsou závratně nádherné. Lidé zničili lesy před staletími, což je patrné i dnešním pohledem. Zatímco nejvyšší z vrcholů Ben Nevis horko těžko dosahuje 1 500 m, svahy bez stromů a příkré skály od jezera k vrcholu vám berou dech. Začátkem srpna až po polovinu září je ve Skotsku doba vřesu, kdy jsou kopce zbarveny kvetoucím vřesem do nachova. Nicméně nejlepším měsícem k návštěvě je květen a červen. Dokonce i začátkem léta je počasí často chladné a vlhké. Budete potřebovat teplé vlněné oblečení a klobouk (raději lehký, snadno složitelný). Ve vzdálenějších oblastech budou pro vás požehnáním nepromokavé, návlekové kalhoty a vysoké boty.

Během července a srpna vypadají části západního pobřeží a ostrovů jako mezinárodní ZOO. Vyhněte se turistickým střediskům jako Inverness a Fort William, čím dále na západ a sever pojedete, tím mocnější zažijete kouzlo Skotska. Zastavte se na tanec ceilidh nebo na folkovém festivalu, vyhledejte soutěž dudáků nebo highlanderská shromáždění na méně známých místech. Hodně festivalů se koná v červnu, včetně Burns Festival v Ayr a St. Magnus Festival v Orkney's. Červenec přináší folkový festival v Glasgow a srpen výjimečný Edinburg International Festival.

Do Highlands a na ostrovy se plazí jen pár železnic, do menších měst a ostrovů jezdí každý týden jenom pár autobusů nebo člunů a do některých vzdálených oblastí jenom poštovní autobusy.

Skotsko ve zkratce

Hluboká zelená údolí, vklíněná do majestátních hor, nepřístupné hrady, zrcadlící se v temných, rašelinou zbarvených jezerech, mokřiny porostlé purpurovým vřesem nebo žlutým janovcem a kručinkou, krajina všude kolem posetá ovcemi. To jsou skotská pohoří, ostrovy a nížiny, gejzír přírodních krás a jeden z několika posledních koutů divočiny v celé Evropě. Skotsko se svou Highlands, ostrovy a Lowlands je oslavou divoké přírody.

Na dosah od měst Edinburgh, Glasgow, Aberdeen a Dundee se prostírají nekonečné plochy panenské přírody. Můžete zahlédnout jelena vyrážejícího z úkrytu, orly skalní, nebo dokonce orlovce říčního, jak se vám vznáší nad hlavou. Nádherní lososi a pstruzi v divokých potocích lákají rybáře a na skalnatém pobřeží si hoví tuleni. Můžete se procházet po celý den a nepotkat přitom jedinou lidskou bytost.

Skotsko je země bohatá na romantické tradice a bouřlivou historii, kde typický skotský tartan (pestře tkaná kostkovaná látka) a kvílivé dudy nejsou pouhou turistickou atrakcí. Kulturní mozaika je nesmírně pestrá, stejně jako přírodní scenérie.

Edinburgh, intelektuálně a architektonicky podnětná metropole se každé léto stává dějištěm význačného mezinárodního festivalu hudby a umění; Glasgow se v r. 1900 mohl těšit ze získání titulu Evropské město kultury. Také na jiných místech země se pořádají divadelní představení, koncerty, shromáždění obyvatel Highlands, folklorní přehlídky a výstavy uměleckých řemesel.

Můžete navštívit 150 ze 1 200 skotských hradů nebo trosek – některé jsou dosud neporušené, jiné jsou už jen působivé zříceniny. K návštěvě zvou neobvyklá muzea, usedlosti, archeologická naleziště, starobylá opatství, zahrady - to vše lze navštívit. Glasgow je domovem jedné z velkých evropských galerií.

Mezi květnem a říjnem je různé počasí, celý den svítí slunce, přerušované deštěm a větrem, to Skoty dělá otužilejšími. Skotsko má stejně slunce jako Londýn. Za jasných dní mohou turisté a fotografové ocenit úžasnou viditelnost. Studené zimy se sněhem nejsou sice problémem pro lyžaře, ale v zapadlých vesnicích, odříznutých od světa sněhovými závějemi, už tak příjemné nejsou.

Skotsko zabírá nejzazší sever Spojeného království a Skotové říkají, že tvoří „korunu království“.

Skotsko zaujímá celý sever Velké Británie a podílí se na její rozloze 32 % (78 772 km2), ale jen necelými 10 % na jejím osídlení (5,2 miliónu obyvatel), jedna desetina celkového počtu obyvatel státu.

Ve Skotsku je 300 jezer, 790 ostrovů, většina z nich domov ptáků, ale 130 obydlených. Díky Golfskému proudu je ve Skotsku příjemné podnebí, místy i se subtropickými zahradami.

Ve svazku s Anglií žije Skotsko skoro 300 let, ale tiskne své vlastní poštovní známky, má nezávislé vzdělání a justiční systém a ve svých kostelích hovoří tak, že by byl potřeba tlumočník.

Od r. 1975 je Skotsko rozděleno na 9 regionů a 3 ostrovní oblasti. V regionech je 53 distriktů.

Na každém kroku můžete potkat Skoty, kteří jsou nesmírně přátelští a ochotni pomoci turistům. Úsměvy jsou upřímné, humor žoviálně břitká a zdá se, že mají vždycky čas si popovídat. I v malých vesničkách vás udiví jejich výmluvnost, která je zřejmě důsledkem důrazu kladeného na vzdělání. (V 17. st. mělo Skotsko čtyři univerzity, zatímco Anglie v té době pouze dvě). Skutečně zjistíte, že většina Skotů je schopna projevit nezávislý názor na jakoukoli problematiku, obzvláště na téma politická.

Pokud očekáváte, že Skotové jsou opravdu věrni své pověsti lakomců, pak budete příjemně překvapeni. Tu a tam je možné narazit na pár lakotných jedinců, ale skoro všude ve Skotsku se setkáte se štědrostí k přátelům i k cizím lidem.

Zato fakt, že Skotové si rádi dají pár skelniček, se skutečně zakládá na pravdě. Je známá věc, že alkoholismus zde přináší různé problémy. Dalším zdrojem starostí ve Skotsku jsou srdeční choroby; za jejich hlavní příčinu se považuje konzumace národních jídel, která obsahují málo čerstvé zeleniny a ovoce, ale hodně tuků.

Jedním z témat, při kterém se určitě rozhoří srdce většiny Skotů, je fotbal. Soupeření mezi dvěma mužstvy z Glasgow (Rangers a Celtic) je námětem těch nejvzrušenějších debat. Bouřlivé projevy loajality vyvolává i národní mužstvo. Fanoušci jsou však schopni krotit své vášně a jsou řazeni k nejdisciplinovanějším v Evropě.

Během staletí Skotové zanechali stopy ve všech koutech zeměkoule: byli hraničáři v Severní Americe, badateli v Africe, pionýry v Austrálii. Z různých důvodů, většinou hospodářských, se často usazovali daleko v cizině. Dnes žije v zahraničí asi 10 x více lidí skotského původu než doma ve Skotsku. Po stránce intelektuální je podíl Skotů na světové vědě, lékařství a průmyslu až neuvěřitelný.

Zajímavé odkazy: Dovolená v Chorvatsku