Inverness

Skotsko » Sever » Inverness

Hlavní město Highlandu od dob starých Piktů; dnes je známé dudáckými soutěžemi. Je největším turistickým lákadlem a dopravním uzlem Highlands.

Inverness je chudý na atrakce, ale malé moderní Inverness Museum and Art Gallery v hradu Wynd stojí za vidění - historie vysočiny od doby kamenné, klany, součásti oděvů - kožené váčky připoutané k opaskům skotských horalů, schránky na střelný prach, široké meče.

Katedrála sv. Ondřeje - 19. st. Radnice - 19. st.

Na prostranství pod hradem - socha Flory McDonald, ženy, která převedla prince Bonniho na ostrov Skye po prohrané bitvě na Cul-loden Moor v r. 1746

V rozporu s povědomím není místní hrad (uzavřený veřejnosti) mís-tem, kde Macbeth zavraždil krále Duncana I. (1040) a zmocnil se trůnu. Během své vlády vystupoval proti anglickému vlivu a moci šlechty. Poražen a zabit Duncanovým synem Malcolmem III. Can-morem (1093). Shakespeare převzal látku pro svou tragédii od ang-lického kronikáře R. Holinsheda (asi 1580).

Snad skutečným dějištěm je Cowdor Castle, 20 km východně od města, domov hrabat z Cowdoru, s vodním příkopem a zachovaným zvedacím mostem. Spirálové schodiště vede na věž z r. 1454. Věžo-vý trůnní sál má kamennou klenbu zakončenou 600 let starým trá-movým stropem. Okolo je květinová a zeleninová zahrada. Otevře-no od května do začátku října, denně 10 - 17,30 h, 3 Ł).

Asi 5 mílí na východ od Inverness leží Culloden Moor, hlavní mís-to Jakobitů, minimuzeum, informační centrum popisující vítězství v r. 1746 Cumberlanda nad Bonnie Prince Charlie - poslední velká vyhraná bitva na půdě Spojeného království.

Blízko bitevního pole je Clava Cairns - archeologická památka. Tři mohyly jsou obklopeny stojícími kameny, datováno mezi 1800 až 1500 let př.Kr.

Zajímavé odkazy: Dovolená v Chorvatsku