Ostatní památky v Edinburgu

Skotsko » Jih » Edinburgh » Ostatní památky

Bank of Scotland Museum - nejstarší skotská banka založená v r. 1695. Otevřeno Po - Pá 9,30 - 17,00 h, vstup volný.

V těsném sousedství je parlamentní budova z l. 1632 - 1640, přestavěná v r. 1808; zde l. 1639 - 1707 zasedal skotský parlament. Můžete být přítomni jednání skutečného britského soudu se soudci a právníky, s těmi směšnými, šedými parukami na hlavách.

Jižně odtud, při Chambers Street je Stará univerzita - ve městě je i Nová univerzita), založená v r. 1583.

Edinburgh se může pochlubit univerzitou, založenou v r. 1583 a mnoha vysokými školami. Každoročně se zde pořádá festival hudby, opery a dramatu za velké mezinárodní účasti. Je potěšitelné, že i naši umělci tu sklidili zasloužený obdiv a uznání.

Na Royal Mile (táhnoucí se od hradu k paláci Holyrood) je řada dalších zajímavých budov. Na křižovatce s ulicí Bridge South je dům z r. 1490, v němž v l. 1561 - 1572 žil reformátor John Knox (John Knox's House), středověký dům, památník Johna Knoxe a domov Jakuba Mossmana, zlatníka Mary, královny Skotska. Otevřeno Po - So 10 - 16,30 h, vstupné. Mezi historicky nejstarší a nejznámější objekty patří zachovalý John Knox's House v dolní části města, v němž má dnes expozice malé muzeum. V tomto tříposchoďovém kamenném domě žil v l. 1561 - 1572 velký skotský reformátor a zakladatel skotské presbytariánské církve John Knox, který je pochován u katedrály sv. Jiljí.

Naproti je pak Museum of Childhood se sbírkami historických hraček, knih a obrázků pro děti (volný vstup).

Na téže ulici je Canongate Tolbooth, Stará radnice, založená v r. 1143; současná budova pochází z r. 1591. The People's Story na Cannongate Tolbooth ukazuje život lidí v Edinburghu od konce 18. st. až dodnes. Je plné zvuků, světel a pachů města v minulosti. Otevřeno Po - So 10 - 18,00 h, vstup volný.

Huntly House Museum - v domě ze 16. st. - kolekce z městské minulosti. Edinburghské stříbro a sklo, znaky obchodů a skotská keramika. Otevřeno Po - So 10 - 18,00 h, vstup volný.

Brass Rabbing Centre - je situováno v Triniti Apse (založené r. 1460). Centrum má fascinující kolekci mosazných replik. Není nad zkušenost vyrobit si vlastní výrobek, všechen materiál poskytují. Otevřeno Po - So 10 - 18,00 h, vstup volný.

Scottish Experience - žijící řemeslnické centrum, tradiční skotská řemesla v činnosti - tkaní, výroba kiltů, pletení, výroba dud atd. Zážitek z historie kiltů, film o Edinburghu a Skotsku, tradiční skotská jídla. Otevřeno Po - So 10 - 18,00 h.

Canongate kostel, postavený v r. 1688 Jamesem Smithem; na přilehlém hřbitově jsou také pohřbeny významné osobnosti. Během své dlouhé historie byl kostel ve dvou budovách – v opatství Holyrood v r. 1128 a zde ve středu Canongate.

V r. 1688 Jakub VI. (Jakub II.) zabral kostel v opatství Holyrood a přeměnil ho na kapli řádu sv. Ondřeje a na oplátku nabídl vybudovat zde v tomto místě kostel nový. Erb nad vchodem - zámožný obchodník Thomas Moodi, který odkázal královskému fondu prostředky na stavbu. R. 1619 dokončení stavby 1691 - královský erb nad vchodem - štít z Nassau - patří nástupci Vilémovi.

Založení původního kostela bylo provázeno zajímavými okolnostmi. Krále Davida I. napadl na osamělé projížďce lesem blízko dnešního Holyroodhouse statný bílý jelen a shodil ho z koně. Už se chystal ho nabrat na parohy, když se náhle mezi nimi objevil kříž - holy rood. Král se vzchopil a utekl. Z vděčnosti za svou záchranu založil pak v r. 1128 na počest sv. kříže, Bohorodičky a všech svatých opatství. Kostel v opatství sloužil jako farní kostel pro obyvatele Canongate a zároveň jako královská kaple - křtiny, svatby, korunovace, pohřby mnoha skotských panovníků. Posledním zde korunovaným byl Karel I. (1633).

Za reformace r. 1560 se kostel stal známý jako Holyroodský kostel - Canongatský kostel a bohoslužby zde pokračovaly do r. 1688. Báji o králi Davidovi a bílém jelenovi připomínají malby, jež můžeme vidět v celé budově, zejména v boční lodi nesoucí jméno krále Davida. Příběh rovněž připomíná pozlacená hlava jelena s parožím na samém vrcholku čelní zdi, darovaná kostelu králem Jiřím VI.

V apsidě jsou jména duchovních od reformace v r. 1560. Dva z nich - za 2. sv. války známý jako Pater Radio, zastávali úřad 90 let.

Nalevo - pamětní kaple z r. 1951 památce 40 canongateských rodáků, kteří položili životy za 2. sv. války. Skleněná schránka západně od oltáře je památkou sdružení veteránů od Dunquerque. R. 1989 byla královnou odhalena čestná plaketa. Socha Ježíše Krista.

Palác Holyrood a tento kostel spadají pod canongateskou farnost a mají vyhrazená místa - vpravo erb královský znak koruna s meči, vlevo skotský znak. Tento kostel slouží zároveň jako kostel vojenský. Nad hlavní lodí visí zástava 1. praporu královských skotských hraničářů, zavěšená v r. 1976 a dále 7. a 9. pluku královských Skotů - zavěšení v r. 1986 za účasti velitele a princezny Anny.

1983 - 350. výročí založení jednotky královských Skotů - přijali Ca-nongate kostel jako svůj kostel.

1991 - vedle kazatelny umístěné královské erby se čtvrcenými znaky Skotska, věnované bývalými guvernéry edinburgského hradu nebo jejich vdovami, odhalené královnou. Historické cechy, které kdysi působily v Canongate jsou připomenuty emblémy na přední straně galerie.

Zásahy do interiéru kostela po 2. sv. válce - nový nábytek, lavice. 1991 - další restaurátorské práce, peníze poskytla obec a dospělí členové královské rodiny.

Mortifikační tabule ve vstupním vestibulu z r. 1644 - přemístěná sem r. 1691 z Holyroodu a nová skleněná rytina u hlavního vchodu připomínají 300 let nepřetržitého konání bohoslužeb zde v l. 1691 - 1991, označení kontinuity mezi starou budovou v Holyrood a současnou budovou v Canongate.

Po architektonické stránce představuje tento kostel ve Skotsku unikát. 27. 6. 1993 - návštěva královny Alžběty II.

Na konci ulice Canongate Street je klášter Holyrood s Královským palácem.

Klášter měl nejkrásnější kostel v Edinburghu, ale dnes jsou z něj jen zříceniny. Byl založen v r. 1128, později několikrát upravován. Konala se v něm svatba krále Jakuba I., zde byl korunován za skotského krále v r. 1633 Karel I. a pohřbeni panovníci David II., Jakub II. a Jakub V.).

Sousední Královský palác byl původně součástí opatství. Současnou stavbu zahájil Jakub IV. V r. 1544 však objekt z velké části vyhořel a v r. 1630 stejným způsobem zanikla i nová stavba. Dnešní budovy pocházejí z l. 1670 - 1679 (W. Bruce) a v 18. st. byly oficiálním královským sídlem. Výzdoba pochází z doby vlády Karla II. Zajímavé je okolí, kde je vyhaslá sopka, nazývaná Artušovo sedlo, dále budova s pyramidovou střechou i lázně, v nichž se královna Marie koupala ve víně, aby si udržela krásu. Palác je otevřen po - so 9,30 - 17,15 h, někdy zavřeno pro královské návštěvy.

Na úpatí Calton Hillu stojí vysoká škola (Royal High School) ze 13. st.

Budova parlamentu

Doporučujeme návštěvu kopce Calton Hill, odkud je pěkný rozhled na město.

Burnsova socha (Burns's Monument)

Národní památník (National Monument), napodobenina řeckého Pantheonu (1822, při první řadě sloupů došly peníze) Nelsonův památník

City Observatory - audiovizuální show o historii Edinburghu.

Z vyhlídky bývala vidět socha Sherloka Holmese, ale dnes zastavěno.

Paralelně s parkem vede hlavní třída Edinburghu The Princes Street. Princes Street, 1,5 km dlouhá; je součástí satelitního města New Town (založeno v r. 1766 a budováno podle jednotného plánu). Na tomto moderním bulváru se soustřeďuje život metropole. Panuje zde čilý ruch ve dvou proudech v obou směrech. Jako všude v Británii jezdí se vlevo a i zde městskou hromadnou dopravu zajišťují typické patrové autobusy. Tyto z dálky viditelné a vše převyšující červené dopravní prostředky se hbitě pohybují v proudu ostatních vozidel, do kterého se přes svou zdánlivou nemotornost velmi rychle zařadí.

Edinburgh je nejen administrativní, ale i průmyslové středisko. Zdejší palírny exportují slavnou whisky do celého světa. Rovněž ropa objevená v nedávné době v Severním moři přináší do státní pokladny potřebné devizy.

Na hlavní třídě nedaleko nádraží v parku vidíme asi 70 m vysoký novogotický monument z r. 1846; je 60 m vysoký. Ústřední postavu spisovatele (dílo J. Steela z r. 1846) obklopuje 60 dalších soch, představujících hlavní hrdiny jeho románů. Památník vypadá se spoustou okrasných prvků, jako osamocená věž kostela. Celé toto velkolepé dílo upomíná na Waltera Scotta, slavného romanopisce, jehož socha je vsazena do výklenku uprostřed věže.

Hned vedle socha Davida Livingstona – objevitele Viktoriiných vodopádů v Africe na řece Zambezi.

S význačnými postavami skotských dějin, kultury a umění se ve městě setkáváme poměrně často, a to jak v podobě soch, tak i pomníků. Je to pochopitelné, uvědomíme-li si, že město je kolébkou a centrem skotské vzdělanosti a kultury, kde žili a působili význační jedinci národa.

Procházkou se dostáváme až ke Královské akademii a Národní galerii. Obě rozlehlé budovy, zdobené bohatým sloupovím, stojí kolmo na Princes Street a rozdělují park na dvě části. V jedné z nich nás doslova uchvátí překrásné květinové hodiny z r. 1903, vybudované na mírném svahu. jejich několikametrový číselník a ručičky jsou osázeny tisíci květinami různých barev a odstínů. Jak uvádí průvodce, jsou složeny z 27 000 jednotlivých květin a jsou to prý nejstarší hodiny svého druhu na světě. Můžete si k nim nejen přivonět, ale nařídit podle nich své hodinky.

Zajímavé odkazy: Dovolená v Chorvatsku