Ben Nevis

Skotsko » Střed » Ben Nevis

Masív v západní části, nejvyšší vrchol britských ostrovů; má výraznou ledovcovou modelaci reliéfu, se sráznými skalními stěnami, kary, balvanitými sutěmi apod. Snadno dostupný vrchol je vyhledávaným turistickým cílem.

Hlavní přístup do přírodní oblasti je od Fort Williamu ze silnice A 82, která zde prochází po východním břehu Kaledonského průplavu. K jihovýchodu do údolí Glen Nevis odbočují dvě paralelní komunikace - severní končí po 2 km u Anchitee Farm (zde je parkoviště), při jižní je po 3,5 km ubytovna a parkoviště. Od Anchtee souběžně s řekou Nevis mírně stoupá bezlesým terénem značená stezka, na kterou posléze navazuje od jihozápadu spojka od turistické ubytovny. Na úpatí skal obchází od jihu Meall an t-Suidhe a v širokém údolí se dostává pod okraj rozsáhlého karu, otevřeného k západu; v dohledu jezírka (Lochan) je možno odbočit k severozápadu na vrchol Meall an t-Suidhe (708 m), který poskytuje velmi dobrý rozhled. Asi v 600 m n.m. (po 2,5 km od Anchtee) se stezka dělí na dvě větve. Z nich severní obchází masiv v nižší poloze velmi pěknou krajinou a končí na stanovišti Horské záchranné služby (Mountain rescue hut); zde také navazuje stezka, vedoucí od lihovaru, příp. od golfového hřiště, ležícího severovýchodně od Fort William. Jižní větev stezky strmě stoupá v ledovcovém karu serpentinami a po dosažení vrcholového plató pokračuje alpínským pásmem přímo k vrcholu (zde jsou zříceniny observatoře a malý úkryt). Z Anchitee Farm je k nejvyššímu bodu asi 7 km, při relativním převýšení přes 1 300 m (3 až 5 h).

Nejzajímavější vrch - nejvyšší hora na britských ostrovech - leží jižně od Fort Williamu; nazývá se Ben Nevis (1 343 m). Vrch je holý a výstup na něj poměrně lehký. Turisticky je hojně navštěvovaná hora Carn Mor Dearg. Východně se táhne horské pásmo, dlouhé 2,6 km a vysoké do 600 m. Za jasného dne je z obou vrcholů nádherný rozhled; rozšířené jsou výstupy v noci, aby účastníci byli přítomni východu slunce deroucího se z mlh, které tuto krajinu často pokrývají.

Oblast Ben Nevisu a Glen Nevisu se stala dějištěm natáčení filmů Highlander a Rob Roy. Glen Nevis je údolí považované za nejdelší ledovcové údolí v Británii.

Za jednu scenáristicky nejkrásnějších silnic je považována cesta z Fort Williamu do Inverness; poskytuje pohledy na Ben Nevis, Loch Traig s hydroelektrárnou, na Glen Roy. Odbočky vedoucí k jezerům, z nichž za nejkrásnější je považováno jezero Oich. Silnice vede i kolem jezera Loch Ness, hlubokého 229 m, v němž se prý skrývá bájná příšera Nessie.

FORT WILLIAM

(42 000 obyvatel)

Městečko - východiště pro túry do jezernaté oblasti.

Fort William byl znám pod několika jmény dokud nebyl stanoven jako posádkové město v době masakru v Glen Coe 13. 2. 1692. Dosud existuje evidence názvů v okolních obcích - Maryburgh, Gordonsburgh a Duncansburgh. V době očištění Highlandu ze zdejšího přístavu odplulo asi 50 tisíc obyvatel.

Pevnost zde byla postavena v r. 1655 generálem Mockem. Palisádové opevnění bylo r. 1689 z příkazu Viléma Oranžského přebudováno na kamenné. K další přestavbě došlo v r. 1715. Konec slávy pevnosti učinil r. 1864, kdy byla přeměněna na lokomotivní depo. Zbytky pevnosti lze vidět v sousedství nádraží.

Fort William byl prvním městem v Británii, kde byly domy i ulice zásobovány elektrickou energií vyrobenou ve vodní elektrárně (1929). Tato energie byla také použita v továrně na zpracování hliníku.

Jsou zde však i mnohem starší stavby. Tak na břehu řeky Lochy je zámek Inverlochy, blízko nějž jsou známé palírny whisky. Byl to dříve kraj loupežníků, což připomíná i památník na jednom z ostrůvků na jezeře Oich.

GLEN COE

Údolí v krásných horách, které odděluje vnitrozemí od Loch Lomond. Kompletní scenérie s highlandskými ovcemi, červenými jeleny a zlatými orli, je atraktivní stovkami vrcholů a turistů. Geologie, flóra a fauna jsou ilustrovány v návštěvnickém centru, které je obsluhováno Národním trastem, který vlastní stovky akrů Glen Coe. Ve stupňovitém údolí najdete památník masakru Macdonaldů v r. 1692. Ve špatném počasí je to pusté a strašné místo. Dům s doškovou střechou, lidové muzeum v pitoreskní vesnici v Glen Coe je ve vlastnictví McDonaldova klanu.

Zajímavé odkazy: Dovolená v Chorvatsku